You are here

Кодекс № 1039 от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (I.1)

TitleКодекс № 1039 от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (I.1)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2016
AuthorsДобрев, И
Book TitleАгиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.)
Pagination11-56
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
CityСофия
Citation KeyДобрев2016
Full Text

Страниците, които се отнасят до термина чети-миней, са 18-21.