You are here

Апокрифна молитва от Χ-XI в. Върху оловен амулет от с. Одърци