You are here

Археографски мотиви във възрожденския периодичен печат

TitleАрхеографски мотиви във възрожденския периодичен печат
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsДонков, Р
JournalИзвестия на Държавните архиви
Volume66
Citation KeyДонков 1993