You are here

Българската митопоетична картина за свят в народните гатанки

TitleБългарската митопоетична картина за свят в народните гатанки
Publication TypeBook
Year of Publication2013
AuthorsДживтерева, С
PublisherУИ „Св. св. Кирил и Методий”
CityВелико Търново
Citation KeyДживтерева2013