You are here

Култът към светци безсребърници в България. Образи, вярвания и ритуални практики

TitleКултът към светци безсребърници в България. Образи, вярвания и ритуални практики
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsГергова, Я
Number of Pages392
PublisherГутенберг
CityСофия
Citation KeyГергова2015