You are here

Старобългарска литургия (според български и византийски извори от IX–XI в.)

TitleСтаробългарска литургия (според български и византийски извори от IX–XI в.)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1932
AuthorsГошев, И
JournalГодишник на Софийския университет (Богословски факултет)
Volume4
Issue7
Pagination1-77
Citation KeyГошев1932