You are here

Преславски керамичен фрагмент с богослужебни текстове от IX-X век

TitleПреславски керамичен фрагмент с богослужебни текстове от IX-X век
Publication TypeJournal Article
AuthorsГошев, И
JournalГодишник на Софийския университет
Volume11
Start Page1
Issue2
Pagination1-19
Citation KeyГошев1934а