You are here

Старобългарски глаголически и кирилски надписи от IX и X в.

TitleСтаробългарски глаголически и кирилски надписи от IX и X в.
Publication TypeBook
Year of Publication1961
AuthorsГошев, И
Number of Pages195
PublisherБАН
CityСофия
Citation KeyГошев1961