You are here

Българската версия на Апокалипсиса - "Тайната книга" на богомилите или Йоановото евангелие

Title Българската версия на Апокалипсиса - "Тайната книга" на богомилите или Йоановото евангелие
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1996
AuthorsГюзелев, В
JournalАпокалипсисът на св. Йоан Богослов в стенописите, иконите и миниатюрите от християнските храмове
Pagination14-18
Citation KeyГюзелев1996