You are here

Синтактичният паралелизъм в словата на Климент Охридски

TitleСинтактичният паралелизъм в словата на Климент Охридски
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1995
AuthorsХристова, И
Book TitleКирило-Методиевски студии
VolumeКнига 10
Pagination109-115
PublisherАкадемично издателство „Проф. Марин Дринов”
CityСофия
Citation KeyХристова1995