You are here

Текстова структура на Синайския псалтир. Изследвания върху историята и диалектите на българския език

TitleТекстова структура на Синайския псалтир. Изследвания върху историята и диалектите на българския език
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1979
AuthorsИлчев, П
Book TitleСборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев
Pagination200-202
Citation KeyИлчев1979а