You are here

Иполитовото тълкувание на Книга на пророк Даниил в ръкопис 741 от Букурещкия държавен архив

TitleИполитовото тълкувание на Книга на пророк Даниил в ръкопис 741 от Букурещкия държавен архив
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsИлиев, И
JournalBulgaria Mediaevalis
Volume4-5
Pagination245-256
Citation KeyИлиев2014