You are here

Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарски превод

TitleТълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарски превод
Publication TypeBook
Year of Publication2017
AuthorsИлиев, ИИ
Citation KeyИлиев2017