You are here

Екзегетическите текстове в старата българска литература от Х–XI в.

TitleЕкзегетическите текстове в старата българска литература от Х–XI в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsИлиева, Т
JournalСтаробългарска литература
Volume35–36
Pagination38–74
Citation KeyИлиева2006