You are here

Жития на св. Иван Рилски с уводни бележки

TitleЖития на св. Иван Рилски с уводни бележки
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1936
AuthorsИванов, Й
JournalГодишник на Софийския университет, Историко-филологически факултет
Volume32
Pagination4‒8, 28‒37
Citation KeyИванов1936