You are here

Из старобългарския хомилиар (новооткрити преводи)

TitleИз старобългарския хомилиар (новооткрити преводи)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1969
AuthorsИванова-Мирчева, Д
Book TitleКонстантин-Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100-годишнината от смъртта му
Pagination309–310
PublisherАИ “Проф. Марин Дринов”
City София
Citation KeyИванова-Мирчева1969