You are here

Троянски дамаскин : български паметник от XVII век

TitleТроянски дамаскин : български паметник от XVII век
Publication TypeBook
Year of Publication1967
AuthorsИванова, А
PublisherИздателство на Българската академия на науките
City София
Citation KeyИванова1967а