You are here

Български ръкописи и литературни творби от ХІІІ и ХІV в. в сбирката на Цетинския манастир

TitleБългарски ръкописи и литературни творби от ХІІІ и ХІV в. в сбирката на Цетинския манастир
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1985
AuthorsИванова, К
Book TitleТърновска книжовна школа
Volume4. Културното развитие на българската държава края на ХІІ–ХІV век.
Pagination47-63
CityСофия
Citation KeyИванова1985а