You are here

Неизвестна редакция на Триодния панегирик в състава на Триода

TitleНеизвестна редакция на Триодния панегирик в състава на Триода
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsИванова, К
JournalСтаробългарска литература
Volume20
Pagination20-29
Citation KeyИванова1987