You are here

Агиографските произведения на Симеон Метафраст в съставa на южнославянските календарни сборници

TitleАгиографските произведения на Симеон Метафраст в съставa на южнославянските календарни сборници
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsИванова, К
Book TitleПреводите на XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция София, 26-28 юни 2003 г.
Pagination248-267
City София
Citation KeyИванова2004а