You are here

Староизводните календарни сборници в Bibliotheca Hagiographica Balcano-slavica (BHBS) – допълнения и корекции

TitleСтароизводните календарни сборници в Bibliotheca Hagiographica Balcano-slavica (BHBS) – допълнения и корекции
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2016
AuthorsИванова, К
Book TitleАгиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.)
Pagination150-168
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
City София
Citation KeyИванова2016