You are here

Стара школа у Бијелом пољу

TitleСтара школа у Бијелом пољу
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1930
AuthorsКиселиновић, Ђ
JournalИзвештај за школску 1929-1930 годину. Државна реална гимназија у Бијелом пољу
Pagination13-26
Citation KeyКиселиновић 1930