You are here

Някои бележки за противобогомилския надпис от Ескус