You are here

Южнославянска антология със сентенции „Панарет“

TitleЮжнославянска антология със сентенции „Панарет“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsКузидова, И
JournalФилологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина. (= Старобългарска литература)
Volume33-34
Pagination341–355
Citation KeyКузидова2005