You are here

Южнославянски антологии със сентенции през Късното средновековие

TitleЮжнославянски антологии със сентенции през Късното средновековие
Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsКузидова-Караджинова, И
Series TitleStudia mediaevalia Slavica et Byzantina
Number of Volumes4
Series Volume2
PublisherИздателски център "Боян Пенев"
CityСофия
Citation KeyКузидова2012