You are here

Диетологичните текстове в средновековната славянска книжнина. Предварителни бележки

TitleДиетологичните текстове в средновековната славянска книжнина. Предварителни бележки
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2020
AuthorsИ., К-К
Book TitleКирило-Методиевски четения 2019
Pagination139-153
Citation KeyКузидова2020