You are here

Българският химнописец Ефрем от XIV век. Дело и значение

TitleБългарският химнописец Ефрем от XIV век. Дело и значение
Publication TypeBook
Year of Publication1982
AuthorsМатеич, П
Number of Pages343
PublisherИздателство на БАН
CityСофия
Citation KeyМатеич1982