You are here

Българската хроника от началото на ХV в.

TitleБългарската хроника от началото на ХV в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1967
AuthorsМечев, К
JournalИзвестия на Института за история
Volume18
Pagination219-241
Citation KeyМечев1967