You are here

Текстологически наблюдения върху два апокрифа (апокрифен цикъл за кръстното дърво, приписван на Григорий Богослов, и апокрифа за Адам и Ева)

TitleТекстологически наблюдения върху два апокрифа (апокрифен цикъл за кръстното дърво, приписван на Григорий Богослов, и апокрифа за Адам и Ева)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1982
AuthorsМилтенова, А
JournalСтаробългарска литература
Volume11
Pagination35–55
Citation KeyМилтенова 1982