You are here

Цикълът от историко-апокалиптични творби в Драголовия сборник – произход, източници, композиция

TitleЦикълът от историко-апокалиптични творби в Драголовия сборник – произход, източници, композиция
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsМилтенова, А
JournalСтаробългарска литература
Issue25-26
Pagination135–144
Citation KeyМилтенова1991а