You are here

Разказ за пренасяне мощите на Петка Епиватска в Търново.

TitleРазказ за пренасяне мощите на Петка Епиватска в Търново.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2003
AuthorsМилтенова, А
Book TitleСтаробългарска литература. Енциклопедичен речник
Pagination423
CityВелико търново
Citation KeyМилтенова2003