You are here

Историко-апапокалиптичните съчинения като литературен и историографски феномен.

TitleИсторико-апапокалиптичните съчинения като литературен и историографски феномен.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsМилтенова, А
Book TitleТАНГРА. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев
Pagination847-868
Citation KeyМилтенова2006