You are here

Повествователни съчинения през ХІІІ-ХІV век

TitleПовествователни съчинения през ХІІІ-ХІV век
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2009
AuthorsМилтенова, А
Book TitleИстория на българската средновековна литература
Pagination468-476
City София
Citation KeyМилтенова2009г