You are here

Повествователни жанрове ХІ-ХІІ век

TitleПовествователни жанрове ХІ-ХІІ век
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2009
AuthorsМилтенова, А
Book TitleИстория на българската средновековна литература
Pagination425-428
City София
Citation KeyМилтенова2009в