You are here

Флорилегиите: византийска традиция и старобългарски образци (От Златния век до времето на цар Иван Александър)

TitleФлорилегиите: византийска традиция и старобългарски образци (От Златния век до времето на цар Иван Александър)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsМилтенова, А
JournalЕзик и литература
Issue1-2
Pagination90–106
Citation KeyМилтенова2014