You are here

Функции на служебната дума да в произведенията на патриарх Евтимий и Григорий Цамблак

TitleФункции на служебната дума да в произведенията на патриарх Евтимий и Григорий Цамблак
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1981
AuthorsМилева, Н
JournalЕзик и литература
Issue1
Pagination23-33
Citation KeyМинева1981