You are here

Как Патриарх Евтимий преосмисля и преработва византийски жития?

TitleКак Патриарх Евтимий преосмисля и преработва византийски жития?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsМинева, Е
JournalСтаробългарска литература
Volume57-58
Start Page194–205
Date Published2018
Citation KeyМинева2018