You are here

Правните паметници в Първото българско царство

TitleПравните паметници в Първото българско царство
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsНайденова, Д
JournalИсторическо бъдеще
Volume9
Issue1-2
Pagination136–163
Citation KeyНайденова2005