You are here

Евреите в каноничноправните текстове (ръкопис З-I-63 и З-I-68 от сбирката на Груич в Музея на Сръбската православна църква в Белград)

TitleЕвреите в каноничноправните текстове (ръкопис З-I-63 и З-I-68 от сбирката на Груич в Музея на Сръбската православна църква в Белград)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2013
AuthorsНайденова, Д
Book TitleСредновековният българин и „другите“. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов
Pagination319–330
City София
Citation KeyНайденова2013