You are here

Правните текстове в средновековна България (IX-X в.)

TitleПравните текстове в средновековна България (IX-X в.)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2015
AuthorsНайденова, Д
Book TitleБългарският златен век. Сборник в чест на Цар Симеон Велики (893–927)
Pagination189–212
CityПловдив
Citation KeyНайденова2015