You are here

Нови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир

TitleНови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2016
AuthorsНенова, Л
Book TitleСветът е слово, словото е свят (Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет)
Pagination163-170
City София
Citation KeyНенова2016