You are here

Евангелските цитати в старобългарския пълен превод на огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (с оглед на употребата на глаголните форми)

TitleЕвангелските цитати в старобългарския пълен превод на огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (с оглед на употребата на глаголните форми)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1999
AuthorsНиколов, Н
Book TitleТрудове на Катедрата по история
Volume3
Pagination211-232
Citation KeyНиколов1999