You are here

Глаголите composita в старобългарския пълен превод на огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски

TitleГлаголите composita в старобългарския пълен превод на огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2001
AuthorsНиколов, Н
Book TitleПреславска книжовна школа
Volume5
Pagination198-216
Citation KeyНиколов2001