You are here

Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски в контекста на старобългарската книжнина

TitleОгласителните слова на св. Кирил Йерусалимски в контекста на старобългарската книжнина
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2001
AuthorsНиколов, Н
Book TitleОтговорността пред езика
Pagination25-37
Citation KeyНиколов2001