You are here

Псалтирните цитати в старобългарския пълен превод на огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (с оглед на употребата на глаголните форми)

TitleПсалтирните цитати в старобългарския пълен превод на огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (с оглед на употребата на глаголните форми)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2001
AuthorsНиколов, Н
Book TitleSlavia Slovaka
Citation KeyНиколов2001