You are here

Новозаветните цитати в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (Син 478)

TitleНовозаветните цитати в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (Син 478)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2002
AuthorsНиколов, Н
Book TitleСредновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване
Pagination156-174
Citation KeyНиколов2002