You are here

Символът на вярата и Господнята молитва в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски

TitleСимволът на вярата и Господнята молитва в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2002
AuthorsНиколов, Н
Book TitleПреславска книжовна школа
Volume6
Pagination156-174
Citation KeyНиколов2002