You are here

Префиксални глаголни модели в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478)

TitleПрефиксални глаголни модели в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsНиколов, Н
Book TitleПреслав
Volume6
Pagination314-324
Citation KeyНиколов2004