You are here

Речник-индекс на глаголните словоформи в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, СИН. 478)

TitleРечник-индекс на глаголните словоформи в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, СИН. 478)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsНиколов, Н
Book TitleГлъбины кънижьныя
Volume3
Pagination49-261
Citation KeyНиколов2005