You are here

Между Константинопол и Рим. Из антикатолическата литература в България и славянския православен свят (XI – XVII в.)

TitleМежду Константинопол и Рим. Из антикатолическата литература в България и славянския православен свят (XI – XVII в.)
Publication TypeBook
Year of Publication2016
AuthorsНиколов, А
City София
Citation KeyНиколов2016